راهنمادسترسی به پاک‌نویس

فقط کافی است بر روی آیکون پاک‌نویس در صفحهٔ اصلی وُرد کلیک کنید یا از دکمهٔ موجود در زبانهٔ پاک‌نویس استفاده کنید. پس از کلیک، پنجرهٔ پاک‌نویس در سمت راست صفحه ظاهر می‌شود.

صفحه 1.png

اجرای پاک‌نویس

برای شروع روی آیکون «ورود» کلیک کنید.

صفحه 2.png

ویرایش متن

با یک کلیک ساده روی پیشنهادها، متن را ویرایش کنید.

صفحه 3.png

پیشنهادهای دیگر

چنانچه از نوار اصلی، گزینهٔ پیشنهادهای دیگر را انتخاب کنید، نوار جانبی باز می‌شود.

صفحه 4.png

اصلاح موارد مشابه

شما می‌توانید تمام خطاهای یکسان در متن را تنها با یک کلیک ویرایش کنید. کافی است بر روی آیکون «اصلاح همهٔ موارد مشابه» کلیک کنید تا پنجرهٔ آن برای شما باز شود.

صفحه 5.png

نادیده‌گرفتن موارد مشابه

شما می‌توانید تمام تکرارهای یک واژه در متن را نادیده بگیرید. کافی است بر روی آیکون «نادیده‌گرفتن همهٔ موارد مشابه» کلیک کنید تا پنجرهٔ آن برای شما باز شود.

صفحه 6.png

پاک‌نویس در یک قاب

صفحه 7.png